CHVÁLA KRÁLOVNIČEK

01.07.2012 11:23

Z celého srdce děkujeme celému týmu Národopisného souboru Bítešan za objevení, znovuzrození a zvláště realizaci starobylé slavnosti královniček v obci Březské, tj. svatodušní obchůzky dívek s obřadními zvyky, zpěvy a tanci. Tento pohyblivý velkolepý svátek slavnosti Ducha svatého letos vyšel na 27. května. Žehnání zelených ratolestí pro nedělní slavnost v Březském se konalo již v pátek večer ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši - letos na úvod Noci kostelů, což tuto událost vzájemně velmi obohatilo a umocnilo. Něžné královničky ve špalíru svou sněhobílou krásou a věnečky ve vlasech nazdobily starobylý velkobítešský kostel přímo náramně. Vedoucí souboru paní Silva Smutná, Hana Sedláková a Eliška Hradilová připravují tuto slavnost s maximální pečlivostí a osobním nasazením stejně jako všichni, kteří se na průběhu této slavnosti jakkoliv podílejí. Děkujeme zpěvačkám Bítešanu, rodičům královniček - zvláště maminkám a v neposlední řadě obětavým pořadatelům v Březském. Královničky pravděpodobně zanikly vlivem dvou světových válek a zvláště dlouhé poválečné doby ateismu. Svatý Duch je činná mocná Boží síla, která mj. způsobuje, že po víře je v naší společnosti stále větší hlad.

Marie Káňová z obce Březské

Žehnání zelených ratolestí pro letošní obchůzku královniček. Foto: Eva Tomášová

KÁŇOVÁ, Marie: Chvála královničkám. Zpravodaj města Velké Bíteše. 2012, č. 7-8, s. 20-21