MORAVSKÉ VESNICE ZNOVU OŽÍVAJÍ DÁVNOU TRADICÍ

01.06.2013 11:41

GRÉGR, Richard. Královničky: moravské vesnice znovu ožívají dávnou tradicí. Lidé a země, 2013, 62(6), s. 110-113. ISSN 0024-2896.