OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI KRÁLOVNIČKAMI

01.07.2013 12:11

V pátek 17. května při večerní mši svaté O. Bohumil Poláček požehnal zelené ratolesti, které dívky ve svátečních krojích přinesly do farního kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši pro nastávající obyčejovou slavnost královniček. V neděli 19. května se v obci Březské konal obnovený obyčej svatodušní obchůzky královniček. Počasí přálo, obloha byla modrá a jak králenkám, tak i ostatním návštěvníkům se naskýtal malebný obrázek pečlivě upravené obce provoněný kvetoucími stromy a čerstvě posečenou trávou. Nově opravená kaple Panny Marie zářila čistotou a obchůzkovou trasu zdobily břízky. Králenky do domácností přinášely symboly prosperity - příslib dobré úrody v podobě několika svázaných zelených stvolů. Čekala je sladká odměna. U kaple a uprostřed vsi "na paloučku" provedly obřadní tance se zpěvy. Některé z těchto králenských písní v Březském již v minulosti zaznívaly. Roku 1909 je zde zaznamenala sběratelka lidových písní Františka Kyselková. Její vnuk Mojmír Kyselka s manželkou průvodu králek letos přihlíželi.

Skupinu královniček, v níž jsou též místní děvčata z Březského, přišla podpořit i starší mládež a také ženská pěvecká skupina Bítešanu, která zazpívala několik lidových písní z Podhorácka. Po obchůzce na parketu k tanci a poslechu hrála Bítešská dechová kapela pod vedením Vlastimila Božka.

Celou přípravu a průběh svatodušní slavnosti v letošním roce natáčela Česká televize do nového cyklického pořadu s názvem Naše tradice. Pořad bude zařazený do vysílání stanice  ČT1 v roce 2014. Jednotlivými díly o obyčejích a tradičních slavnostech kalendářního roku v současném životě lidu bude provázet herec Miroslav Táborský. Královničky z Velkobítešska jsou náplní dílu společného s otvíráním studánek na Žďársku.

Silva Smutná


Královničky v Březském v roce 2013. Foto: Silva Smutná.    

SMUTNÁ, Silva. Ohlédnutí za letošními královničkami. Zpravodaj města Velké Bíteše. 2013, č. 7-8, 24-25.