Informace o nás

Družinu královniček tvoří dívky z Velké Bíteše i z okolních vesnic. Od roku 2011 se pravidelně zapojují dívky z obce Březské. Po Velikonocích se nově příchozí děvčata spolu se stávající králenskou družinou scházejí ke společnému nácviku tanců.

V letech 2003-2010 dívky prováděly letnicovou obchůzku královniček v Jestřabí, malebné osadě nedaleko města. Od roku 2011 se vydávají do Březského (směr asi 7 km  na sever), a to vždy o svatodušní neděli. Je to pohyblivý svátek. Obchůzka začíná ve 14 nebo 15 hodin, trvá asi hodinu a půl. Průvod prochází celou vesnicí po předem dané trase. Závěrečné zavádění nejstarších dívek z králenské družiny do tanečního kola mezi dospělou mládež bývá u muziky na venkovním parketu pod lipami nebo za nepříznivého počasí v kulturním domě.

Hlavními postavami jsou král a královna (obě dívky). Král má vedoucí úlohu,  bývá obdařen přirozenou autoritou, organizačními schopnostmí a hlavně zvučným zpěvným projevem.  Jde v čele průvodu, nese ozdobený březový májek.  

Za králem jdou prosebnice-darovnice, jsou to nejmladší účastnice družiny ve věku do 10 let. Jakmile průvod u jednotlivých usedlostí zastaví,  nabízejí hospodářům požehnané ratolesti. Pronášejí při tom prosebnou prosperitní říkanku.  Odměnou obvykle obdrží  koláče nebo drobné sladkosti. Tato děvčata se zapojují do společného zpěvu, ale tanců se nezúčastňují.

Uprostřed průvodu jde královna, nezpívá, jde tiše. Vpředu a vzadu je obklopena dvojicemi dívek. Nad hlavou má rozprostřený baldachýn zhotovený z velkého červeného květovaného šátku připevněného na tyčkách ozdobených březovými větvemi. Baldachýn nesou děvčata ve věku do 12 let. Jsou to obvykle dřívější prosebnice-darovnice a budoucí obřadnice. 

Taneční část králenské družiny (obřadnice) je  složena z dívek ve věku 12-15 let v minimálním počtu  šesti párů. Bývá však párů osm i devět.

Král určuje, kde se družina zastaví  a kdy pokračuje v obchůzce. Při chůzi předzpěvuje začátky písní, v tanci udává tempo. Při obřadu vstupuje pod baldachýn za královnou a tančí spolu s ní. V závěru obchůzky královnu vyvolává k sobě a  obě dívky své "insignie" předávají  následovnicím.

______________________________________________________________________________________________________                         

About us

The Little Queens is a group of girls from Velka Bites andsurrounding villages. Since 2011 girls from the village Brezske are regularlyinvolved. Two months before Pentecost newcomer girls meet with members of theexisting group. They come together to rehearse songs and dances. The ceremony walk round the village takes place on Whit Sunday which is a movable feast. It begins always at 3 p. m. The procession goes through the village according to a predetermined route. Main figures are king (král) and queen (královna) - both girls. King has a leading role. He should be endowed with a natural authority, organizational skills and above all he should have a ringing vocal expression. He goes in front of the procession, carrying a little birch tree (májek) decorated with ribbons. Behind the king little girls go (under the age of 10 years), they are so called prosebnice-darovnice. Once the procession stops at individual houses, some are offering blessed shoots of green plants to householders saying beseeching prospery rhyme. Others receive a small cakes or sweets as a reward and they say thanks. The queen goes in the middle of the parade, she is silent, she does not sing. She is surrounded by pairs of girls. Above her head is stretched canopy (baldachýn) made of a large red scarf. It is strapped on four rods decorated with birch branches. The canopy is carried by little girls called nosičky (under the age of 12 years). They are usually former prosebnice-darovnice and future dancers. The dance group consists of six or more couples of girls in age of 12-15 years. King determines where the procession stops and when it moves. He starts singing songs, he gives the tempo of dance. Before the ceremonial dance begins, he goes towards the Queen. Then they dance together under the canopy. When the process is finished, the queen comes out from the conopy. At the end king and queen pass on their crowns to their successors.