Bítešské královničky

SMUTNÁ, Silva. Bítešské královničky. In: Dětský folklor dnes (proměny funkcí): sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.-16. března 2007. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007, 63-72. ISBN 978-80-86156-93-4.