Výstupy z terénních výzkumů RPTLK na Podhorácku

SMUTNÁ, Silva. Výstupy z terénních výzkumů Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury na Podhorácku. In: Etnografická terénní práce: sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, 180-215.ISBN 978-80-87302-24-8.