Letnice - zelený svátek spadající do doby, kdy příroda plně rozvíjí své vegetační síly

Svatodušní obřad výročního cyklu - obchůzka po vsi koledního rázu spojená se zpěvem a tancem

K jarním zvykům, které se na Velkobítešsku a jinde kdysi udržovaly, patří  Královničky. Je to jedna ze tří obchůzek uzavírajících trojici obchůzek jarního cyklu a obřadů spojených se zemědělským rokem. Říkalo se jim také královinky, králověnky, králůvky, králky, grálky. Pod všemi těmito názvy se skrývá prastarý jarní obřad, který má původ v pohanských zvycích souvisejících s vítáním jara, s uctíváním slunce, omládlé přírody a vody. Slavnost splňovala funkci prosperitní, magickou a kultovní vztahující se k zajištění vegetace, pastvin, dobytka a dostatku zdravé a čisté vody. Měla rovněž vztah k období dospělosti. Obyčej zanikl v 19. století.

Na Velkobítešsku byly královničky formou kolední obchůzky po vsi obnoveny v roce 2003. Prvních sedm let ji dívky prováděly v osadě Jestřabí, od roku 2011 se vydávají do Březského - asi 7 km severně od města Velké Bíteše.

________________________________________________________________________________

  Březské u Velké Bíteše, neděle 9. června 2019

Svatodušní obchůzka začíná v 14 hodin, průvod dívek vychází od hasičky, obřadní zpěvy a tance u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce zavádění nejstarších dívek do tanečního kola v parku pod lipami, kde od 15:30 hodin k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Majerán. Při nepříznivém počasí se posezení u muziky koná v kulturním domě. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.

Žehnání ratolestí

Žehnání zelených ratolestí pro obchůzku královniček se provádí v pátek 7. června 2019 při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Začátek mše je v 18 hodin.

____________________________________________________________________________________

The Pentecostal ceremony - a custom of the annual cycle

In the past an ancient girl's ceremonial custom Little Queens was widespread throughout Moravia and Bohemia. It is one of the three spring carol customs and rites, that are associated with the agricultural year. Little Queens (Královničky) are also called královinky, králověnky, králůvky, králky, grálky. All these names hide originally pagan customs associated with a welcome of spring, the worship of the sun, the rejuvenation of nature and water. The celebration has a magical prosperity function promising the growth of vegetation, pastures, cattle and enough healthy and clean water. This custom also performs initiating role as the oldest girls from the group are introduced into the adult society. The custom fell asleep in the 19th century.

The tradition of Little Queens processions maintained also in Velka Bites. Years ago girls from the town managed to restore the custom in near by villages. From 2003 to 2010 it was carried out in a nice and picturesque village Jestřabí. Since 2011 the custom goes on in a neat and wellcared village Brezske about 7 km north of Velka Bites. The Pentecost procession of girls is a walk round the village of carols character including rituals with ceremonial songs and dances. Both girls and villagers enjoy the festive event as well as guests who come to see it.

 

 

<a href="https://www.kralovnicky-cz.webnode.cz/"><img src="https://kralovnicky-cz.webnode.cz/_files/200000274-5420255192/cele%20bile.200.jpg"/></a>