Články

01.07.2014 12:27
Letos již po čtvrté proběhl obyčej svatodušní obchůzky královniček v obci Březské. Svatodušní neděle 15. června nám nabídla slunečné počasí s teplotami vymykajícími se normálu pro toto období. Tropické teploty, se kterými by jsme se v tomto čase a za normálních podmínek setkali...
01.07.2013 12:11
V pátek 17. května při večerní mši svaté O. Bohumil Poláček požehnal zelené ratolesti, které dívky ve svátečních krojích přinesly do farního kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši pro nastávající obyčejovou slavnost královniček. V neděli 19. května se v obci Březské konal obnovený obyčej...
01.06.2013 11:41
GRÉGR, Richard. Královničky: moravské vesnice znovu ožívají dávnou tradicí. Lidé a země, 2013, 62(6), s. 110-113. ISSN 0024-2896.
01.07.2012 11:23
Z celého srdce děkujeme celému týmu Národopisného souboru Bítešan za objevení, znovuzrození a zvláště realizaci starobylé slavnosti královniček v obci Březské, tj. svatodušní obchůzky dívek s obřadními zvyky, zpěvy a tanci. Tento pohyblivý velkolepý svátek slavnosti Ducha svatého letos...
27.07.2011 10:31
Královničky, starodávný obyčej na rozhraní jara a léta znovuobnovený na Velkobítešsku - průvod dívek po vsi, obřadní tance se zpěvy, dar zelených ratolestí s příslibem dobré úrody. Položila jsem několikotázek muzejní etnografické pracovnici Silvě Smutné:Jak tomu bylo s královničkami ve Velké...