Literatura

SMUTNÁ, Silva. Bítešské královničky. In: Dětský folklor dnes (proměny funkcí): sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.-16. března 2007. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007, 63-72. ISBN 978-80-86156-93-4.
TOMÁŠOVÁ, Eva, Dokumentace svatodušní obchůzky Královniček na Velkobítešsku. In: Etnografická terénní práce: [sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014. s.42-67. ISBN 978-80-87302-24-8.
JELÍNKOVÁ, Zdenka: Královničky z Tišnovska a Velkobítešska: metodický materiál pro dětské národopisné soubory. Brno: Okresní kulturní středisko Brno-venkov, 1988, 94 s.
TONCROVÁ, Marta, ed. a SMUTNÁ, Silva, ed. Lidové písně z Podhorácka. I., Náměšťsko a Velkobítešsko [hudebnina]. 1. vyd. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2011. 1 zpěvník (510 s., [8] s. barev. obr. příl.). ISBN 978-80-86894-18-8.
Velká Bíteš, Češka, Národopisný soubor Bítešan. Smotra folklora 39. medunarodna. Zagreb 20.-24. 07. 2005 [programový katalog]. 
SMUTNÁ, Silva. Výstupy z terénních výzkumů Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury na Podhorácku. In: Etnografická terénní práce: sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, 180-215.ISBN 978-80-87302-24-8.